صفحه اصلی / اخبار / کاهش شدید آبدهی قنات خانیک

کاهش شدید آبدهی قنات خانیک

میزان آبدهی قنات اصلی خانیک به کمترین حد خود در چند دهه گذشته رسید

 

تاریخ تصویر برداری ۲۳اردیبهشت۹۳

درباره haghighi

این مطالب را نیز ببینید!

تقدیر از خیرین کمک کننده به حسینیه خانیک