صفحه اصلی / گوناگون / یادش مباد فراموش

یادش مباد فراموش

شعر “یادش مباد فراموش” از شاعر “علی ناصری”

شب ،سکوت،سنگر/دل،ناله،نور/…سنگرکمین/مرزآسمان وزمین/فاصله ها ی اندک/پنجره ای روبه خدا /نیزارهای مجنون ،خدا/سنگر روبه آفتاب/زاینده تفکرات ناب/ومحضر لاهوتیان/جایی که /ومعامله با دوتکبیر/ورنگ فقط چشم یار/کمین کمند ابروی یار/وتیر قناسه، پیک وصال/صفیر گلوله،نامعادله ی دنیا/و ضرب آ هنگ نتش گام اول وصل/سنگر کمین، راه کربلا/آری درسنگر کمین فصل خرماپزان عطش شرم دارد/آقا لب تشنه اربعا”اربا شد؟کمین کمیگاه عاشقی/تنفس ایثار/وابرهای مجنون مشک آقا/وعطش بی معنا/وگریه ابر/برتن های تنهایی که مثنوی عشق سرودند/وکوچشان را فقط خدا دید/وشهید ودم آخر/درنگ! درنگ!/من مرده ،اوجاوید/ ونور ولحظه عروج/ولب خندان که/اینجا کربلاست/همه هستند/ جانم به فدای علی اصغر حسین/واوج وبدرود/خداحافظ دنیای آدم های کژاندیش/به درود لجنزارهای متعفن دنیا/به درود سلام های ریایی/او وهمه ومن نتهایی/در آغاز فصل خزان/ او وآسمان/ومن فصل مرگ عاطفه ها/وماندم دیدم/ محبت را به ترازووزن کردند/وعاطفه های احتکار شده/ قیمت سکه بالاتراز جان انسانها/و مرگ باران / وچشمه سارانی به تنگی چشم دنیا داران/از قبری گذر کردم/ سنگش را بی هوا خواندم/آرامگاه ابدی دوستی ها/تولد:قرن ها پیش/ ومرگ :قرن بیست ویک اندی/ومن ماندن / در آغاز قرن تاریکی/ ومرگ آب حیات/واین همه یاجوج ماجوج/وسد سکندر که شکست/واین انسان در آغاز فصل خود مرگی/و من واین مجال در ترس واضطراب/در تن، تن یاهوی شکیبایی/و منجی خواهد آمد/هم او که ختم نامش محمد است/واین انتظار مرگ آور خواهد مرد. ناصری

درباره haghighi

این مطالب را نیز ببینید!

اگر دیدید نشد، بدانید نکرده اید!

اگر دیدید نشد، بدانید نکرده اید! در سؤالی از محضر آیت الله بهجت پرسیده شد: …