آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۸۸

احیای مراتع خانیک

عملیات بذر پاشی و کپه کاری در مراتع روستای خانیک آغاز گردید . در اولین مرحله از اجرای این طرح ملی ۵۰۰ هکتار از مراتع با کاشت گونه های مختلف علوفه احیا خواهد گردید.      

ادامه مطلب »

لیست مقالات

سرکوب غریزه آزادی بعنوان یکی از عوامل وقوع انقلاب اسلامی امید بخش ترین آیه ی قرآننقش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در آموزش علوم اجتماعیفرهنگ اصطلاحات علوم اجتماعی دوره متوسطهحقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایراننگاهی به تحول خانواده در ایران وجهان و عوامل مؤثر بر آن

ادامه مطلب »

مقالات

سرکوب غریزه آزادی بعنوان یکی از عوامل وقوع انقلاب اسلامی امید بخش ترین آیه ی قرآننقش فناوری اطلاعات و ارتباطات(ICT) در آموزش علوم اجتماعیفرهنگ اصطلاحات علوم اجتماعی دوره متوسطهحقوق شهروندی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تماس با ما نام ونام خانوادگی: نشانی ایمیل متن پیام >

ادامه مطلب »