آرشیو ماهانه: اسفند ۱۳۸۸

جهت قبله در خانیک

محاسبه جهت قبله ۳۴٫۲۲۸۷۴۰, ۵۸٫۲۷۶۱۵۵‎   +۳۴° ۱۳′ ۴۳٫۴۶″, +۵۸° ۱۶′ ۳۴٫۱۶″   مشخصات مکانی طول جغرافیایی: ۲۷/۵۸    عرض جغرافیایی: ۲۲/۳۴ جهت قبله   درجه: ۵/۲۳۶ توجه: سمت قبله از شمال به سمت مشرق اندازه‌گیری می شود. بدین ترتیب سمت جنوب ۱۸۰ درجه و سمت مغرب ۲۷۰ درجه است. لازم به …

ادامه مطلب »

احیای سنت حسنه وقف در خانیک

در راستای احیای سنت حسنه وقف که در این روستا سابقه ی کهن دارد طی سال گذشته دو مورد جدید به لیست موقوفه های  این روستا اضافه گردید. سال قبل آقای محمد تقی محمدیان نیم دانگ آب و اراضی خانیک و یک     دانگ آب و اراضی امرودکن را وقف مسجد …

ادامه مطلب »