صفحه اصلی / ۱۳۹۲ / فروردین

آرشیو ماهانه: فروردین ۱۳۹۲

حمله کم سابقه به دام ها

تلف شدن ۱۶رأس بزغاله دیروز بر اثر حمله به بزغاله های دو نفر از دامداران تعداد ۱۶ رأس از آنها تلف شدند با توجه به این که محل نگهداری دامهای مذکور دارای حصار های مطمئن بوده و فقط سقف نداشته به نظر می رسد مهاجم عقاب یا پرنده شکاری بوده …

ادامه مطلب »