آرشیو ماهانه: بهمن ۱۳۹۳

پای خاطرات آقای کریمی

باسمه تعالی پنج شنبه شبدر حلقه صالحین از حضور یکی از جانبازان دفاع مقدس بهره بردیم ایشان کهجهت سرزدن به اقوام به روستا آمده بودند را در مسجد ملاقات و از ایشان خواستیم اعضای حلقه را با بیان خاطراتشان بهره مند کنند . و این برادر گرامی هم این خواسته …

ادامه مطلب »