صفحه اصلی / ۱۳۹۵ / شهریور

آرشیو ماهانه: شهریور ۱۳۹۵

حوض علی اکبر خانیک

باسمه تعالی حوض علی اکبر  (خانیک) این حوض در کیلومتر ۲۸ جاده فردوس – بجستان و در محل اتصال راه ارتباطی خانیک به جاده مذکور قرار دارد. و به منظور استفاده رهگذران کشاورزان و دامداران منطقه احداث گردیده است . هرچند از زمان احداث آن اطلاع دقیقی نیست ولی طبق …

ادامه مطلب »