صفحه اصلی / مقالات (صفحه 6)

مقالات

مقاله,گردآوری,نوشته

نعاونی های سنتی خانیک

تعاونی های سنتی خانیک چکیده همکاری های متقابل گروهی در راه تأمین معیشت شیوه ای بسیار قدیمی است و عمری به اندازه تاریخ بشر دارد . زیرا بدون کمک و همکاری ایجاد هر نوع تمدنی حتی در ادوار اولیه زندگی انسان غیر ممکن بوده است . بشر از دیر باز …

ادامه مطلب »