آغاز پمپاژ موقت چاه خانیک

با عنایت الهی و به مناسبت عید سعید قربان پمپاژ موقت چاه موتور روستا که به میمنت دهه ولایت غدیر نامیده شده از ساعت ۱۷:۴۵ جمعه ۳مهرماه ۱۳۹۴ آغاز گردید. امید است از آب این نعمت الهی  به نحو شایسته استفاده کنیم و از اتلاف آن حذر کنیم