برنامه های مسجد خانیک در ماه مبارک رمضان

اقامه نماز جماعت صبح -ظهر – عصر – مغرب و عشا

قرائت قرآن هر روز یک جزء بعد از نماز عصر

جلسه سخنرانی و روضه ساعت ۲۱:۳۰