بخش های مختلف سایت

افتتاح اولین جاده آسفالت خانیک

پس از سالها فاصله دو کیلومتری خانیک تا جاده اصلی آسفالت شد. عملیات زیر سازی و احداث این جاده در سال ۱۳۸۵ انجام گردید و در ۲۶ آذر ۱۳۸۶ توسط…