قابل توجه مالکین اراضی فاقدحصار در بافت روستا

ماده۲- عوارض اراضی غیرمحصور:(تعرفه عوارض محلی ملاک عمل دهیاریها۱۳۹۳)

عوارض اراضی بایر(دارای سند ثبتی ویا فاقدآن) که به تشخیص دهیار و تائید شورای اسلامی روستا برای روستا مشکل آفرین باشد:

–        در محدوده ساخت و ساز طرح هادی روستاواقع شده باشد.

– دارای کاربری های مختلف به جز فضای سبز بوده باشد.

–  شبکه آب و برق آنها تامین شده باشد.

-هیچ گونه منع قانونی ای جهت حصار کشی نداشته باشد.

و پس از اتمام مهلت تعیین شده برای احداث بنا و یا هر گونه اقدام دیگری که با نظر دهیاری برای رفع مشکلات ناشی از بایر بودن زمین مذکور (که نباید کمتر از سه ماه باشد) و کتبأ به مالک ابلاغ می گردد، به ازای هر سالی که بدون حصارکشی باقی بمانند مشمول عوارض می گردند.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.