موقوفه ماه شرف ناصری (عید غدیری)

واقف: ماه شرف ناصری

مورد وقف: نیم دانگ (یک ساعت) آب و اراضی از قنات اصلی خانیک

مصرف: جشن غدیر (توزیع حنا در عید غدیر)

تاریخ وقف: یک قرن پیش

 

ادبی

یک قطعه زمین زراعی واقع در مزرعه قنات اصلی خانیک

جشن غدیر (توزیع حنا در عید غدیر)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *