نفوذ آب به داخل گنبد مسجد و آسیب دیدن نمای داخلی آن

با توجه به این که شرکت تولید کننده عایق های سفید که جدید می باشد تبلیغ زیادی بر کیفیت آن داشته و حتی از ضمانت آن خبر می دادند ولی متاسفانه این عایق ها خوب امتحان پس نداد و باعث آسیب به مسجد شد.بر اثر بارندگی های اخیر آب به داخل گنبد نفوذ و نمای داخلی گنبد که پوشش آن از پتینه بود آسیب دید . این در حالی است که از عایق کاری گنبد حدود یک سال می گذرد. پیگیری برای جبران خسارت وارده ادامه دارد و شرکت مجری طبق قرارداد و ضمانت نامه باید پاسخگو باشد.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.