هیچ عیبی بالاتر از آن نیست که انسان عیب خود را نفهمد و از آن غافل باشد

هیچ عیبی بالاتر از آن نیست که انسان عیب خود را نفهمد و از آن غافل باشد

چقدر زشت است انسانی که خود دارای هزاران عیب است از عیوب خود غفلت کند و به عیوب دیگران بپردازد تا عیوب دیگران را مانع و سرپوشی از کشف عیوب خود قرار بدهد. اگر انسان قدری در حالات و اخلاق و اعمال خود سیر کند و به اصلاح آن بپردازد در نهایت کارهایش اصلاح می‌شود و اگر خود را خالی از هر گونه عیبی بداند نهایت جهل و نادانی او است و هیچ عیبی بالاتر از آن نیست که انسان  عیب خود را نفهمد و از آن غافل باشد و با آن که مجموعه‌ی عیوب است ، به عیوب دیگران بپردازد.

( امام خمینی- ره ، چهل حدیث ، ص ۲۶۹ )