گرامی داشت شهدای ۱۵ خرداد۴۲

دعای کمیل این هفته به یاد شهدای ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ قرائت گردید . شهدایی که طلیعه داران پیروزی انقلاب اسلامی بودند. یادشان گرامی و روحشان شاد