آگهی تأسیس شرکت تعاونی فراگیر دهستانی تدبیر آبادانی خانیک

آگهی تاسیس

تاسیس شرکت تعاونی فراگیر دهستانی تدبیر آبادانی خانیک درتاریخ ۱۳/۰۵/۱۳۹۵ به شماره ثبت ۱۳۲۴ به شناسه ملی ۱۴۰۰۶۰۴۸۳۹۴ ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خلاصه آن به شرح زیر جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ـ موضوع شرکت: ایجاد واحدهای اقتصادی و انجام فعالیت های تولیدی و خدماتی که مرتبط با تحقق اهداف باشد از قبیل: ایجاد کارخانه، مدارس و واحدهای آموزشی غیرانتفاعی، باشگاه، ورزشگاه، واحد پیمانکاری و نظایر این ها، با شرط واگذاری فرصت های شغلی به کارجویان عضو تعاونی و ارایه خدمات آن ها ابتدا برای اعضا، صرفاً در محدوده دهستان. تامین و تدارک و خرید نیازهای عمده و مشترک حرفه ای و مصرفی تمام یا گروه عمده ای از اعضا در جهت کاهش قیمت ها، از مبادی تولید داخلی یا خارجی و یا از اتحادیه تعاونی که عضو آن باشد، به صورت انبوه و عمده و توزیع و فروش به اعضا. خرید محصولات تولیدی مشترک تمام یا گروهی از اعضا به منظور بازاریابی و فروش به اعضا و غیراعضا. بازاریابی محصولات تولیدی آن دسته از اعضا که محصولات متفرقه (غیرمشترک) تولید می کنند. ارایه خدمات پشتیبانی مشترک مورد نیاز حرفه ای و مصرفی اعضا، از قبیل خدمات ارتقا بهره وری، خدمات تعمیر و نگهداری وسایل حرفه ای و تعمیرات کارگاه ها و مزراع، لای روبی قنوات و نظایر این ها، خدمات حمل و نقل، تامین آب و برق و گاز و تلفن، خدمات آموزشی و کمک آموزشی، خدمات تعمیر لوازم خانگی، تامین سوخت و نظایر آن، تعمیر منازل و احداث جزیی ساختمان ها، لوله کشی و تعمیرات برق و تلفن و نظایر این ها. انجام فعالیت های عمران و آبادانی روستاهای حوزه عمل به عنوان پیمانکار دستگاه اجرایی، با استفاده از نیروی کار و خدمات اعضا. اخذ وام قرض الحسنه و سایر تسهیلات اعتباری از منابع بانکی و دیگر مؤسسات مالی اعتباری و اشخاص حقیقی و حقوقی دیگر. تودیع وجوه به حساب سپرده بلندمدت و کوتاه مدت در بانکها. مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی با اولویت تعاونی ها. سرمایه گذاری و خرید سهام اتحادیه تعاونی مربوطه و یا سایر شرکتها و مؤسسات عمومی، تعاونی و یا خصوصی. تبصره۱ ـ درصورتیکه برای انجام هریک از فعالیتهای موضوع تعاونی، نیاز به اخذمجوز از مراجع ذیصلاح قانونی باشد تعاونی مکلف به اخذ آن است. ـ مدت شرکت: از تاریخ ثبت به مدت نامحدود. ـ مرکز اصلی شرکت: استان خراسان جنوبی، شهرستان فردوس، روستای خانیک، کدپستی۹۷۷۱۷۹۵۸۷۸ ـ سرمایه شرکت: مبلغ سیصد میلیون ریال منقسم به ۱۰۰ سهم ۳۰۰۰۰۰۰ ریالی بانام می باشد که مبلغ یکصد میلیون ریال توسط موسسین طی گواهی بانکی شماره ۸۰۶/۴۴۷۵/۷۹ تاریخ ۱/۱۰/۱۳۹۴ نزد بانک تجارت شعبه فردوس پرداخت گردیده است و مابقی سرمایه درتعهدصاحبان سهام میباشد. ـ اولین مدیران شرکت: آقای محمد ابراهیم محمد پور با شماره ملی۰۸۵۹۶۳۶۱۹۴و آقای روح اله احسانی فر با شماره ملی۰۸۵۹۶۸۴۷۶۸ و آقای ابراهیم حقیقی با شماره ملی۰۸۵۸۹۴۰۸۵۱به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای علی ناصری با شماره ملی۰۸۵۸۶۸۰۶۱۰و آقای محمد ابراهیم رجبی با شماره ملی۰۸۵۹۶۵۹۲۱۶ به سمت اعضای علی البدل هیات مدیره شرکت برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند که در نتیجه آقای ابراهیم حقیقی به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای آقای روح اله احسانی فر به سمت نائب رئیس هیأت مدیره و آقای محمد ابراهیم محمد پور به سمت منشی هیأت مدیره و آقای علی ناصری به سمت مدیرعامل تعاونی برای مدت ۳ سال انتخاب گردیدند. ـ دارندگان حق امضا: کلیه قراردادهاواسنادرسمی وتعهدآوربانکی ازقبیل چک , سفته , برات و اوراق بهادار با امضای آقای ابراهیم حقیقی (رییس هیات مدیره) ودرغیاب آقای ابراهیم حقیقی آقای روح اله احسانی فر(نائب رییس هیات مدیره) به اتفاق آقای علی ناصری(مدیرعامل) ومهرتعاونی دارای اعتباراست واوراق عادی ونامه هاباامضای آقای علی ناصری(مدیرعامل) ومهرتعاونی معتبرخواهدبود. ـ اختیارات مدیرعامل: طبق اساسنامه. ـ بازرس اصلی و علی البدل: آقای عباسعلی صفری با شماره ملی ۰۸۵۹۶۷۶۶۷۶ به سمت بازرس اصلی شرکت و آقای علی نادری با شماره ملی ۰۸۵۹۶۶۸۱۰۱ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند.
ش۹۵۰۵۱۳۱۲۱۱۱۹۹۳۶  اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری فردوس

 

 

 


 

لینک دانلودفایل pdf

لینک  آگهی در روزنامه رسمی کشور

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *