مقالات

مقاله,گردآوری,نوشته

تعاونی های سنتی خانیک

چکیده همکاری های متقابل گروهی در راه تأمین معیشت شیوه ای بسیار قدیمی است و عمری به اندازه تاریخ بشر دارد . زیرا بدون کمک و همکاری ایجاد هر نوع تمدنی حتی در ادوار اولیه زندگی انسان غیر ممکن بوده است . بشر از دیر باز دریافت که استفاده از کمک دیگران بهترین راه برای …

تعاونی های سنتی خانیک ادامه »

پیشنهاد برقراری یارانه شیر برای روستاییان

پیشنهاد برقراری یارانه شیر برای روستاییان یکی از سیاست های اعلام شده دولت محترم و البته خواسته مردم ، هدفمند کردن یارانه ها و هدایت آن به سوی اقشار آسیب پذیر جامعه می باشد. ولی متأسفانه روستاییان که از اقشار محروم جامعه می باشند از بسیاری از این یارانه ها محرومند به عنوان مثال شهرنشینان …

پیشنهاد برقراری یارانه شیر برای روستاییان ادامه »