دیدنی

این علی عالی اعلی امیرالمومنینه

این کیه این کیه مرشد به میکائیل و جبرائیل امینه این کیه رهبر به عزرائیل واسرافیل و ویله این کیه این کیه او مستعان و آدم اورا مستعینه این کیه هم شیث وهم ایوب و ادریس کبیره این کیه این کیه بر یوسف و بر هود و بریونس معینه این …

مشاهده بیشتر »