منوی دسته بندی

آموزش احکام

در این مجموعه فیلم های آموزش احکام با فرمت 3gp  مناسب برای گوشی های تلفن همراه ارائه می گردد

استفتاء در مورد نپرداختن هزینه های قنات

متن استفتاء سلام علیکم مالکین قنات اصلی روستا تصمیم گرفته اند به منظور جبران کم آبی چاه حفر کنند و هزینه های مربوطه را بر اساس میزان مالکیت پرداخت کنند….

استفتاء در خصوص وطن

استفتاء از دفتر آیت الله خامنه ای: سلام علیکمافرادی که در روستا متولد شده و چندین سال سکونت داشته و بعد از اشتغال به شهر مهاجرت کرده اند ولی هنوز…

استفتاء در باره برداشت آب از قنات

باسمه تعالی ُسلام علیکمدر روستای ما قناتی است که بیش از ۲۰۰خرده مالک دارد با توجه به این که دارای آب شیرین است مردم  روستا جهت مصرف آشامیدنی برداشت می…

تیمم

فیلم را با فرمت ۳gpاز اینجا دانلود کنید