بناهای تاریخی-سنتی

اکو موزه روستای خانیک

روستای خانیک که نام اصلی آن خانیک شاه بوده یکی از روستاهای کهن منطقه و در دره ای با پوشش گیاهی و باغی مناسب قرار دارد و بر قله جنوبی روستا امام زاده سلطان کریم شاه (که دلیل نام خانیک شاه وجود همین امام زاده بوده است) و مزار شهدا …

مشاهده بیشتر »