بناهای تاریخی-سنتی

قلعه تاریخی خانیک

قلعه تاریخی خانیک

بنایی بسیار قدیمی ساخته شده از خشت و گل و سنگ بر فراز قله شمالی روستا که قدمت آن به دوران ناامنی و عدم وجود نیروهای امنیتی بر می گردد و از جمله دلایل ساخت آن در امان بودن از غارتگری حسنی ها ذکر شده است. ساخت بنایی با این …

مشاهده بیشتر »

امام‌زاده سلطان‌کریم‌شاه خانیک

امام زاده سلطان کریثمشاه خانیک

امام زاده سلطان کریم شاه خانیک مقبره ای واقع در قله جنوب روستا که به سلطان کریمشاه معروف می باشد.ساختمان قدیمی آن هم اکنون با همت مردم روستا در حال بازسازی می باشد.برخی دلیل نامگذاری روستا به عنوان خانیکشاه را وجود این امامزاده می دانند. در کتب تاریخی و  جغرافیایی …

مشاهده بیشتر »