صفحه اصلی / خانیک

خانیک

مثنوی آه ؛ اثر آقای علی ناصری

 به مناسبت۵ آذر ۹۸ یاد یاران ام ،به دل سدی زدم دربساط حادثه، نقدی زدم اشک گشتم درطلسم سالها شرح هجران می نویسم آه ها سوزدارد،مانده ام کوچه یپروازها چشم هجران می شود آوازها اشک دردمسخت ویران می کند آه سرد،این خانه زندان می کند آه یاران ،یک موافق ؟راه …

مشاهده بیشتر »

کشت آزمایشی کینوا در خانیک- اولین تجربه در منطقه کوهپایه ای فردوس

یکی از دوستان که در جنوب ایران ساکن است از کشت گیاهی گفت که در شرایط سخت آب و هوایی از جمله آب و خاک شور محصول می دهد -کینوا- پیگیر موضوع شدم و علاقمند بودم ببینم این محصول در منطقه ما چگونه است. جهت تهیه بذر و کسب اطلاعات …

مشاهده بیشتر »

خانیک عزادار ازدست دادن ۴نفر از عزیزانش

تصادف - عباس رحمانی

با کمال تأسف عصر شنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۸ خانواده شادروان عباسعلی رحمانی که با پراید از خانیک عازم بیرجند بود در کیلومتر ۵ آرین شهر با یک دستگاه پژو ۴۰۵ تصادف می کنند که در صحنه ۳نفر از جمله عباس آقا و خانمش جان می دهند و سه فرزند …

مشاهده بیشتر »