رضیت بالله رباً و بالاسلام دیناً

رضیت بالله رباً و بالاسلام دیناً   ( از فرمایشات آیت ا… شیخ محمد کوهستانی )

یکی از مشکلات قبر سؤال دو ملک مقرب خدا یعنی نکیر و منکر از میت است »البته ، برای مؤمنان بشیر و مُبَشِّرند ـ و سپس رو به ما بچه طلبه ها کردند و فرمودند: آیا شما دعای « رضیت بالله ربا و بالاسلام دیناً» را از حفظ اید و بعد از هر نماز می خوانید یا نه؟ شما آن دعا را ـ که متضمن اقرار به توحید و امامت و وحی و نبوّت است ـ حفظ کرده و پس از هر نماز بخوانید، وقتی زبان شما به آن کلمات عادت پیدا کرد و هنگامی که شما را در قبر گذاشته و همه برگشتند و در حالت تنهایی قرار گرفتید چون عادت به آن دعا دارید شروع می کنید به خواندن آن دعا. این جا است که آن دو ملک برای سؤال قبر نزد شما می آیند و می بینند شما مشغول خواندن همان چیزی هستید که آن ها می خواستند از شما بپرسند. در این حال است که یکی از آن دو ملک می گوید: از این شخص بپرسیم! دیگری می گوید چه بپرسیم او که قبل از پُرسِش دارد می خواند. در نتبیجه تصمیم بر سؤال می گیرند و می گویند من ربک؟ من نبیک؟شما در آن حال سربلند کرده و به آنها می گویید، مگر نمی شنوید که من دارم می خوانم: « رضیت بالله رباً و بالاسلام دیناً» دیگر این چه سؤالی است که از من می کنید. آن دو ملک خوشحال می شوند و قبر تو باغی از باغ های بهشت می گردد. »

( منبع : کتاب بر قلّه پارسایی ، سایت صالحین )


 

در باره ابراهیم حقیقی

هچنین بررسی کنید

راهپیمایی روز جهانی قدس در خانیک ۱۴۰۳