منوی دسته بندی

فیلم ونماهنگ

سرود ملی ایران

در این سرود تصاویری از روستای تاریخی خانیک و شهدای افتخارآفرین این دیار ګنجانده شده است ږ
این سرود در دومین یادواره شهدای خانیک مورد استفاده قرار ګرفت