انتخابات هیئت مدیره و بازرس شرکت

اعضای محترم شرکت تعاونی پیرو مجمع عمومی مورح ۵ اسفند ماه همزمان با شب میلاد امام رمان (عجل الله فرجه الشریف) و تٔاکید اکثریت اعضا بر حفظ شرکت ،‌با مشورت اعضا مقرر گردید نسبت به انتخاب هیئت مدیره اقدام گردد و برای استفاده از این ظرفیت برنامه ریزی شود.لذا از شما اعضای محترم تقاضا می شود از فرم زیر فقط سه نفر را برای هیئت مدیره و یک نفر را به عنوان بازرس انتخاب نمایید.

بعد از تایید فرم به گروه شرکت تعاونی تدبیرآبادانی خانیک در پیام رسان ایتا هدایت خواهید شد. اگر عضو نیستید حتما در این گروه عضو شوید تا در جریان نتایج انتخابات و سایر تغییرات و برنامه های شرکت قرار گیرید.

زمان رای گیری سپری شده است