نظر سنجی در خصوص شرکت تعاونی تدبیر آبادانی خانیک

با توجه به ممنوعیت برگزاری تجمعات به دلیل کرونا و ضرورت تشکیل مجمع شرکت تعاونی برای تعیین تکلیف شرکت ، از اعضای محترم تعاونی دعوت می شود با پاسخ به سوالات این فرم نظرشان را در باره انحلال یا ادامه فعالیت شرکت اعلام نمایند. نتیجه این نظرسنجی ملاک تصمیم گیری نهایی در خصوص سرنوشت شرکت تعاونی خواهد بود.

درج شماره همراه به منزله امضا این فرم الکترونیک می باشد. برای هر عضو شماره همراهی که به نام خودش هست وارد شود.
چنانچه نظر پیشنهاد یا انتقادی دارید اینجا بنوبسید