درگاه موبایلی کمک به مسجد و حسینیه

به منظور تسهیل کمک شما خیرین محترم درگاه موبایلی کمک به مسجد و حسینیه خانیک راه اندازی گردید. شما خیر گرامی با شماره گیری

مبلغ دلخواه را واریز نمایند.

برای این منظور شماره کارت شتابی و رمز اینترنتی لازم است.

این روش هیچ هزینه ای ندارد و در هر زمان و مکانی قابل استفاده است.

منتظر دریافت کمک های نقدی شما هستیم.