اربعین۹۴ -خانیک

اربعین94

 

اربعین94درخانیک

اربعین94درخانیکاربعین94درخانیکاربعین94اربعین94اربعین94درخانیک

درباره ابراهیم حقیقی

این مطالب را نیز ببینید!

چاه تازه کشف شده قنات بکری بالا.

این چاه به صورت اتفاقی و با نفوذ سیلاب بهمن ماه پیدا شد.و برای جلوگیری …