تصاویری از عزاداری دهه اول محرم۹۷ در خانیک-نماهنگ

درباره ابراهیم حقیقی

این مطالب را نیز ببینید!

بازسازی امامزاده خانیک

تصویری از بازسازی بقعه امام زاده سلطان کریمشاه

این تصویر را عصر امروز ۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۹ به صورت اتفاقی پیدا کردم