تعویض گنبد امام زاده سلطان کریمشاه خانیک

همزمان با اعیاد سعید شعبانیه گنبد جدید بارگاه امام زاده سلطان کریمشاه خانیک نصب گردید.

شنبه سوم مرداد ماه ۱۳۸۸

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.