تقاضا دارم درجه تشویقی اینجانب را پس بگیرید!!!

تقاضا دارم درجه تشویقی اینجانب را پس بگیرید!!!

زمانی که جنگ کردستان آغاز شد شهید علی اکبر شیرودی چنان می جنگید که شهید دکتر چمران او را ستاره درخشان جنگ کردستان می نامید و شهید تیمسار فلاحی نیز او را ناجی غرب و فاتح گردنه ها و ارتفاعات آربابا، بازی دراز، میمک و دشت ذهاب وپایگاه ابوذر معرفی می کرد. آنچه در ادامه خواهید خواند نامه ای است که بیانگر عکس العمل شهید شیرودی پس از ارتقاء درجه تشویقی به ایشان می باشد.

از: خلبان علی‌اکبر شیرودی

به: ف (فرماندهی) پایگاه هوانیروز کرمانشاه

اینجانب که خلبان پایگاه هوانیروز کرمانشاه می باشم ، تا کنون برای احیاء اسلام و حفظ مملکت اسلامی در کلیه جنگ ها (عملیات ها) شرکت نموده ام (که) منظوری جز پیروزی اسلام نداشتم و به دستور رهبر عزیزم به جنگ رفته ام ، لذا تقاضا دارم درجه تشویقی که به اینجانب داده اند پس گرفته و مرا به درجه ستوانیار سومی که قبلا بوده ام برگردانید. در صورت امکان، امر به رسیدگی برای درخواست بفرمایید. با تقدیم احترامات نظامی ، خلبان علی اکبر شیرودی۹/۷/۱۳۵۹

با تقدیم احترامات نظامی، خلبان علی‌اکبر شیرودی، ۹ /۷/ ۱۳۵۹

 

در باره ابراهیم حقیقی

هچنین بررسی کنید

راهپیمایی روز جهانی قدس در خانیک ۱۴۰۳