جاری شدن سیل در خانیک اسفند۹۴

بالاخره پس از ماه ها انتظار ظهر امروز ۱۷ اسفند ماه با بارش شدید باران در روستا و اطراف آن سیل جاری شد. زمین های تشنه به لطف نزول رحمت الهی سیراب گردید