خرید فالوور اینستاگرام خرید لایک اینستاگرام
خانه / خانیک / خمره های قدیمی خانیک

خمره های قدیمی خانیک

درباره ی haghighi

مطلب پیشنهادی

احداث سیل بند و بند خاکی در بالادست چاه موتور خانیک

به منظور مهار روان آب های جاری شده در مسیل امرودکن تعدادی بند خاکی در  …