خمره های قدیمی خانیک

درباره ابراهیم حقیقی

این مطالب را نیز ببینید!

بارش تگرگ هایی به اندازه گردو در خانیک + تصاویر

امروز یکشنبه ۲۴ فروردین ۱۳۹۹ هرچند از صبح هوا آفتابی بود در یک لحظه با …