شهدای خانیک

برای مشاهده اطلاعات کامل (زندگی نامه وصیت نامه تصوی رو فیلم) روی تصویر شهید کلیک کنید

شهید محمدابراهیم نظری
شهید محمدعلی ناظری
شهید محمدحسین ناظری
شهید محمد حسین صفری
شهید غلامحسین ناظری
شهید احمدرضا برزگر