گوشه ای از مراسم عزاداری شب یازدهم محرم۹۷ خانیک+فیلم