آگهی مزایده

یک دستگاه کامیونت کمپرسی زامیاد   متعلق به دهیاری خانیک از طریق مزایده به اجاره داده می شود.

جهت اطلاع بیشتر با شماره ۰۹۱۵۱۳۷۳۲۷۰ تماس بگیرید