بقایای آسیاب آبی خانیک

تنوره آسیاب آبی روستای خانیک   یکی از آثار تاریخی خانیک آسیاب آبی روستا است که در وسط روستا و باصطلاح محلی پای تراز قرار دارد. بر اساس گفته های افراد مسن این آسیاب از قدیمی ترین آسیاب هاب آبی منطقه بوده است به گونه ای که سایر آسیاب های آبی موجود در منطقه از …

بقایای آسیاب آبی خانیک ادامه »