انتقال غیر قانونی آب از تنگل زرد خانیک


نزاع آبی

 اوایل دهه ۶۰ بود من دانش آموز بودم زمزمه هایی به گوش می رسید که روستای همسایه آب سرچشمه قنات های خانیک را از طریق لوله به روستای خودشان می برند این موضوع سبب شده بود تا در یک روز تابستان با اعلام از بلند گوهای روستا و دعوت آن ها برای یک اقدام جمعی در مظهر قنات جمع شوند . با گردهم آمدن تعدادی از اهالی با وسایل نقلیه و البته یک دستگاه تراکتور و با وسایلی چون بیل و کلنگ به سمت تنگل زرد راه افتادیم ما هم به عنوان تماشاچی.

گویا در این روز درگیری هایی هم با اهالی روستای امرودکان بوده البته در حد کتک کاری و سنگ پرانی  که مشکل جدی بهمراه نداشت.

با ورود به محل افراد با بیل و کلنگ مشغول یافتن لوله شدند که به طرز ماهرانه ای در بستر رودخانه فصلی جاسازی شده بود . تراکتور هم به کمک افراد آمد و لوله ها را از زمین درآوردند و با خود به روستا آوردند. 

با رسیدن به روستا سر و کله ژاندارمری پیدا شد و کار بازجویی از بزرگان روستا آغاز گردید. نامهایی را روستای مذکور به عنوان سردسته و عامل این اقدام به پاسگاه داده بودند که از افراد می پرسیدند و کسی آن ها را معرفی نمی کرد . و از آن جایی که از مسجد برای شناسایی و بازجویی استفاده می کردند و اجازه ورود به مسجد را نمی دادند ولی بقیه افراد بیرون مسجد همزمان وارد مسجد شدند و گفتند مسجد خانه خداست و شما نمی توانید مارا از ورود به مسجد منع کنید.و ماموران دست خالی برگشتند.

این موضوع تا اینجا برای همگان مشهود بود ولی گویا  بعد تعدادی از اهالی از جمله معلمان روستا را برای بازجویی به پاسگاه برده بودند. و در فرمانداری هم جلسه ای در این خصوص برگزار و تصمیمات گرفه شده بود.

پس از گذشت چتدین سال و بهره مندی روستاها از نعمت آب لوله کشی هرچند روستای امرودکان از آب لوله کشی با کیفیت عالی برخوردار شده ولی اداره آب و فاضلاب روستایی از فرصت سوء استفاده کرده و همچنان از طریق لوله روان آب های جاری در بستر تنگل زرد را از طریق لوله به منبع آب روستای امرودکان منتقل و به اهالی روستا می فروشد .

این کار در شرایط خشکسالی دهه های اخیر باعث خشک شدن قنات امرودکن  ,و کم آبی شدید قنات خانیک شده است .

بر طبق اصل ۱۵۹ قانون مدنی تامین و انتقال آب برای دیگران منوط به عدم تضییع حق
صاحبان منابع آب است و حق تقدم تامین آب با صاحبان اراضی در مناطق دارای آب
است.

در باره ابراهیم حقیقی

هچنین بررسی کنید

خمره های قدیمی

خمره های قدیمی خانیک خمره های قدیمی خانیک خمره های قدیمی خانیک

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *