تخریب بخش عمده ای از حمام خورشیدی خانیک بر اثر گردباد

بر اثر طوفان و گردباد شدید عصر روز پنج شنبه بیست و هفتم تیرماه دهها صفحه ی حمام خورشیدی کنده شده حتی بخش هایی از حفاظ اطراف آن تخریب گردید

تخریب حمام خورشیدی خانیک

تخریب حمام خورشیدی خانیک
تخریب حمام خورشیدی خانیک
Posted by Picasa

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.