تصوّری غلط !

تصوّری غلط !

سیّدحسن تقی‌زاده تازه از اروپا برگشته بود. روزی به منزل مدرّس آمد و طیّ مذاکرات مفصّل اظهار داشت: آقا! انگلیسی‌ها خیلی قدرتمند و باهوش و سیاستمدارند. نمی‌توان با آنان مخالفت کرد. مدرّس پاسخ داد: اشتباه می‌کنی، آن‌ها مردمِ باهوشی نیستند ، شما نادان و بی‌هوشید که چنین تصوّری درباره‌ی آنان دارید.

[برگرفته از کتاب حاضر جوابیهای شهید مدرس ]

 

در باره ابراهیم حقیقی

هچنین بررسی کنید

اهالی خانیک-قدیمی

اهالی خانیک + تصویر

نیم قرن پیش محمد اعما حقیقی -رجبی رجبی- غلامی -حقیقی حقیقی – رجبی حبیب عباسی …