منوی دسته بندی

گوناگون

سرود ملی ایران

در این سرود تصاویری از روستای تاریخی خانیک و شهدای افتخارآفرین این دیار ګنجانده شده است ږ
این سرود در دومین یادواره شهدای خانیک مورد استفاده قرار ګرفت

مثنوی آه ؛ اثر آقای علی ناصری

 به مناسبت۵ آذر ۹۸ یاد یاران ام ،به دل سدی زدم دربساط حادثه، نقدی زدم اشک گشتم درطلسم سالها شرح هجران می نویسم آه ها سوزدارد،مانده ام کوچه یپروازها چشم…