تعیین جهت قبله با استفاده از خورشید

 

در این روش نیاز به در اختیار داشتن زمان قرارگیری خورشید در بالای کعبه می‌باشداین اتفاق براثرجابجایی زمین در حرکت عرضی ازبرابر خورشید دوبار درسال اتفاق می افتد که با قرار گیری کعبه در تابش مستقیم خورشیددر این دوزمان بدون سایه می گرددوبایک شاخص درهرجایی از کره زمین می توان سمت دقیق قبله را با ایستادن در راس  سایه ی شاخص وبه سوی خودشاخص یقین نمود که در جهت قبله ایستاده ایم.

این واقعه هرسال یک باردر تاریخ

هفتم خرداد ساعت ۵۲ْ/۴۷ُ/۱۳ به وقوع می پیونددودیگر

در حرکت برگشت زمین درتاریخ

بیست وپنجم تیرماه ساعت۲۱ْ/۵۶ُ/۱۳ تکرار می شود.

تایک روز قبل وبعد از این روزها حدود همین ساعات می توان با اندکی خطا تعیین نمود.

درباره ابراهیم حقیقی

این مطالب را نیز ببینید!

چاه تازه کشف شده قنات بکری بالا.

این چاه به صورت اتفاقی و با نفوذ سیلاب بهمن ماه پیدا شد.و برای جلوگیری …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.