ابنيه

بقایای آسیاب آبی خانیک

تنوره آسیاب آبی روستای خانیک   یکی از آثار تاریخی خانیک آسیاب آبی روستا است که در وسط روستا و باصطلاح محلی پای تراز قرار دارد. بر اساس گفته های افراد مسن این آسیاب از قدیمی ترین آسیاب هاب آبی منطقه بوده است به گونه ای که سایر آسیاب های آبی موجود در منطقه از […]

بقایای آسیاب آبی خانیک بیشتر بخوانید »

جاذبه‌های گردشگری خانیک

خانیک(فردوس) روستایی کهن با قابلیت های گردشگری   روستای خانیک که نام اصلی آن خانیک شاه است با مختصات جغرافیایی ۳۴.۲۲۸۷۴۰, ۵۸.۲۷۶۱۵۵‎   +۳۴° ۱۳′ ۴۳.۴۶″, +۵۸° ۱۶′ ۳۴.۱۶″   در فاصله ۳۰ کیلومتری شمال شرقی فردوس.و در فاصله دو کیلومتری از جاده ترانزیتی فردوس ـ بجستان قرار دارد روستای قدیم خانیک ۱۸۰۰متر از سطح

جاذبه‌های گردشگری خانیک بیشتر بخوانید »

تعویض گنبد امام زاده سلطان کریمشاه خانیک

همزمان با اعیاد سعید شعبانیه گنبد جدید بارگاه امام زاده سلطان کریمشاه خانیک نصب گردید. شنبه سوم مرداد ماه ۱۳۸۸

تعویض گنبد امام زاده سلطان کریمشاه خانیک بیشتر بخوانید »