منوی دسته بندی

دیدنی

نم نم بارون + نماهنگ

تصاویری از مزرعه قنات بکری بالا همزمان با نزول رحمت الهیسیزده اردیبهشت ۱۴۰۰

بهار به یاد ماندنی ۹۸ در خانیک

خانیک دیدنی ترین مناظر بهاری را پس از سالها خشکسالی تجربه کرد. جای جای زمین به برکت باران های خوب امسال سرسبز بوداین تصاویر را ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ در مزرعه…