دیدنی

بهار به یاد ماندنی ۹۸ در خانیک

خانیک دیدنی ترین مناظر بهاری را پس از سالها خشکسالی تجربه کرد. جای جای زمین به برکت باران های خوب امسال سرسبز بوداین تصاویر را ۲۳ فروردین ۱۳۹۸ در مزرعه خانیک گرفتم

بهار به یاد ماندنی ۹۸ در خانیک بیشتر بخوانید »