مناسـبت ها

این علی عالی اعلی امیرالمومنینه

این کیه این کیه مرشد به میکائیل و جبرائیل امینهاین کیه رهبر به عزرائیل واسرافیل و ویله این کیه این کیه او مستعان و آدم اورا مستعینهاین کیه هم شیث وهم ایوب و ادریس کبیره این کیه این کیه بر یوسف و بر هود و بریونس معینهاین کیه موسی و …

ادامه مطلب »