مراسم مذهبی

نماز عید فطر ۱۳۸۴ خانیک

نماز عید فطر ۱۳۸۴ خانیک

طبق روال مرسوم اهالی روستای خانیک نماز عید فطر را روی بام مسجد روستا اقامه می کنند.این اولین فیلم من از مراسم نماز عید فطر در روستا هست و البته آخرین فیلم در روستای قدیم خانیک.چون بیشتر جمعیت در روستای جدید (پروژه ساختمانی شهید رجایی) ساکن هستند این تصاویر مربوط …

ادامه مطلب »