منوی دسته بندی

فیلم ونماهنگ

ضبط برنامه رادیویی کشمو در خانیک-مهرماه۱۳۸۹

برنامه ی کشمو را این هفته از روستای خانیک بشنوید. مردم روستا دیروز-۱۷مهر۱۳۸۹- مهمان عزیزانی از صدای خراسان جنوبی بودند که برای ضبط برنامه به روستا آمده بودند. قرار است…