کشاورزی

راهنمای پیشگیری و کنترل کوید – ۱۹ (کرونا ویروس): کشاورزان

  راهنمای پیشگیری و کنترل کوید – ۱۹ (کرونا ویروس): کشاورزان نقل از وب سایت وزارت بهداشت درمان و آموزش پرشکی نسخه اول اسفند ماه ۱۳۹۸  گروه عوامل شیمیایی و سموم مرکز سلامت محیط و کار تهیه کننده: مهندس ندا بختیاری مقدمه: کرونا ویروس ها خانواده بزرگی از ویروس ها و …

مشاهده بیشتر »

کشت آزمایشی کینوا در خانیک- اولین تجربه در منطقه کوهپایه ای فردوس

یکی از دوستان که در جنوب ایران ساکن است از کشت گیاهی گفت که در شرایط سخت آب و هوایی از جمله آب و خاک شور محصول می دهد -کینوا- پیگیر موضوع شدم و علاقمند بودم ببینم این محصول در منطقه ما چگونه است. جهت تهیه بذر و کسب اطلاعات …

مشاهده بیشتر »