کَمای

تَلخه

بادگَل

بلغست -بلقست

گوش برٍّه

بیخ

مطالبی از سایت

موقوفه کربلایی ابراهیم

واقف: کربلایی ابراهیم مورد وقف: یک دانگ معادل دو ساعت آب و اراضی قنات خانیک اصل موقوفه بیش از یک دانگ بوده که بخشی از آن مفقود است. محل مصرف : مصارف متفرقه مسجد –  ـتعزیه سید الشهدا در محرم  ـ تعمیرات حسینیه مستاجر محمد علی اعمی کلاسه الف ۳۵ …

مشاهده بیشتر »

موقوفه جعفر و نادعلی

واقف: جعفر و نادعلی مورد وقف:               دو دانگ(چهار ساعت) آب و اراضی قنات انارستانک (مستأجر:غلامعلی رجبی)              نیم دانگ (یک ساعت) آب و اراضی قنات انارستانک (مستأجر: محمد علی هاجری)              پنج دانگ آب و اراضی قنات امرودکن (مستأجر: علی اکبر دولتخواه) محل مصرف:  تعزیه داری و اطعام ایام …

مشاهده بیشتر »