مطالبی از سایت

طرح ملی تکمیل شناسنامه بهره برداران بخش کشاورزی

  طرح ملی تکمیل شناسنامه بهره برداران بخش کشاورزی با توجه به این که اعطای خدمات (کود سم و…) بر اساس اطلاعات ثبت شده در این سایت می باشد. کشاورزان عزیز تا پایان دیماه فرصت دارند از طریق مراجعه به سامانه shenasnameh.maj.ir جهت ثبت نام و تکمیل اطلاعات خود اقدام نمایند. …

مشاهده بیشتر »